ประกาศรายชื่ออาสาสมัครกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และปรContinue Reading

คุณสมบัติ เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขContinue Reading

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบริการหอพักนักศึกษา สำหรับนContinue Reading