องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น News

0

ประกาศรายชื่ออาสาสมัครกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประเพณีน้องใหม่ร่วมร้องเพลงประจําสถาบัน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่ออาสาสมัครกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประเพณีน้องใ...

0

รับสมัครอนุกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ...

0

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม 2559

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนนักศึกษาใหม่เข้าร่...