องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ม.16 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002