นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน ต้องย้ายทะเบียนบ้าน

มีหลายคนสอบถามมาเกี่ยวกับการย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาใหม่ วันนี้แอดมินจะมาให้คำตอบครับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน ย้ายทะเบียนบ้านเข้าอยู่ทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตรวจสอบบ้านเลขที่ของคณะ (อยู่ด้านล่าง) ยกเว้นนักศึกษาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น #กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ ไม่สามารถย้ายทะเบียนบ้านได้ ให้ยื่นคำร้องขอยกเว้นการย้ายทะเบียนบ้านต่อกองหอพักนักศึกษา

ขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้าน

  1. ตรวจสอบบ้านเลขที่ของคณะที่นักศึกษาสังกัด
  2. ติดต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ภูมิลำเนาเดิม) เพื่อขอย้ายทะเบียนบ้านออกจากบ้านเดิม มายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. เมื่อได้ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ทร.๖) แล้ว ให้นำใบแจ้งฯ จำนวน 2 แผ่น ส่งในวันยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  4. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวม และนำส่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น (เสร็จสิ้นกระบวนการ)

“ ถ้าอยากได้สำเนาทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัยฯ ต้องทำยังไง?”

นักศึกษา สามารถขอคัดสำเนา ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น (ใกล้ศาลหลักเมือง) ได้เลย
หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 478/2561 เรื่อง แนวปฎิบัติการดำเนินการทางทะเบียนราษฎรของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *