รับสมัครอนุกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงรับสมัครคณะอนุกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

คณะอนุกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 มีหน้าที่ช่วยเหลืองานขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดปีการศึกษา โดยรับสมัครแบ่งตามฝ่ายดังนี้
1. ฝ่ายวัฒนธรรม ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบ ตกแต่งขบวน หรืองานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายพิธีกรรมและศาสนา ดูแลเกี่ยวกับพิธีการทางศาสนา (แยกตามศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม)
3. ฝ่ายทะเบียนและธุรการ ดูแลเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร จัดทำทะเบียนนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
4. ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ประชาสัมพันธ์) ดูแลเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดูแลเว็บไซต์ ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
5. ฝ่ายพัสดุและคุรุภัณฑ์ ดูแลรายการพัสดุขององค์การนักศึกษา
6. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ดูแลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้
7. ฝ่ายพิธีการและปฏิคม ดูแลเกี่ยวกับพิธีกร การต้อนรับต่างๆ ทั้งบุคลลากร และนักศึกษา ตลอดถึงประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.

สมัครด้านล่างนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *