มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร อน.มข. ชุดใหม่

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงประกาศำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลังจากที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่ากลุ่มเลือดสีอิฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับความไว้วางใจให้เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียง ๗,๕๒๙ จากผู้มาใช้สิทธิ์ ๑๔,๘๑๓ คน

ต่อมามหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังความข้างต้นนั้น และท้ายคำสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่เริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีรองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง

ในนามกลุ่มเลือดสีอิฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ไว้วางใจให้กลุ่มเลือดสีอิฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมนักศึกษาอีกปีหนึ่ง

ข่าว: กฤษณชัย สาระรัมย์

คำสั่งแต่งตั้ง (Click)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *