อน.มข. ผลักดันเครื่องทำน้ำอุ่นและปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานในหอพักใน

[metaslider id=467]

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา เข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น รวมไปถึงการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานในหอพักใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน  นางสุวิมล ลครชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ตัวแทนจากสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา นายนิรุต เต้นปักษี นายกองค์การนักศึกษา และนายคณิต ฤทธิ์มูชา ประธานหอพักนักศึกษาและคณะ ร่วมปรึกษาหารือในประเด็นดังกล่าว

ในปัจจุบันหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอใน) มีนักศึกษาให้ความสนใจและพักอาศัยเป็นจำนวนมาก เพราะมีความสะดวกสบาย เนื่องจากตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น และค่าธรรมเนียมถูก ช่วยลดรายจ่ายของผู้ปกครอง องค์การนักศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของหอพักนักศึกษา จึงทำการสำรวจความต้องการ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดสวัสดิการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา ทั้งด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักใน เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็น Green and Smart Campus ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ให้บริการที่พักอาศัยที่มีความปลอดภัย  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา จึงเสนอให้มีการผลักดันการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นในหอพักใน รวมไปถึงการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น เครื่องกรองน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น ที่มีสภาพเก่าและชำรุด หลังคาหอพักที่ชำรุด ระบบ Wi-fi ที่ไม่เสถียร รวมทั้งเสนอให้มีเครื่องทำน้ำร้อนกลางสำหรับหอพักอีกด้วย

รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง ความสำคัญของหอพักใน ที่จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ในส่วนของการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่จะสามารถดึงดูดนักศึกษาเข้ามาพักในหอพักในเพิ่มมากขึ้น ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานหอพักสำรวจจำนวนห้องน้ำในหอพักใน พร้อมคำนวณงบประมาณคร่าว ๆ ในการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น และมอบหมายฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานสำรวจและดำเนินการต่อไป

ท่านอธิการยังได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น ในเรื่องของระบบจ่ายน้ำของหอพักใน ระดับความดันน้ำ ที่จะต้องมีการคำนึงเมื่อจะทำการติดตั้ง และในด้านของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่จะต้องช่วยกันประหยัดอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมหอพักหลังการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างแน่นอน

ในส่วนของเครื่องกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็น ได้มอบหมายให้สำนักงานหอพัก ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน พร้อมกับการซ่อมแซมหลังคาหอพัก ซึ่งในขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมหอ 7 และ หอ 8 และจะทำการซ่อมแซมในทุกหอที่เกิดปัญหา และการแก้ไขปัญหา Wi-fi คาดว่าจะได้ใช้ระบบใหม่ที่ดีและเร็วกว่าเดิมในเร็วนี้ โดยการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ และแนะให้ใช้ให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาให้มากที่สุด หลีกเลี่ยงการโหลด Bit Torrent ซึ่งทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตช้าลงอีกด้วย

การปรึกษาหารือในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการเข้าถึงสวัสดิการที่ดีที่มหาวิทยาลัยบริการให้แก่นักศึกษาทุกคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *