ตามที่นักศึกษาและผู้ปกครอง ได้รับทราบมาตรการช่วยเหContinue Reading

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน ต้องย้ายทะเบียนบ้าContinue Reading

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปลี่ยนแปลงช่องContinue Reading

คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิContinue Reading

รายชื่อขึ้นรถ (11 คัน แยกชีทตามลำดับรถ) กำหนดการ &Continue Reading

[metaslider id=781] วานนี้ (๗​ กรกฏาคม ๒๕๖๐) เวลาปContinue Reading

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นContinue Reading

ด้วยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศContinue Reading