Author: Krissanachai Sararam

1

นักศึกษาชายที่เกิดปีพ.ศ. 2540 เตรียมเอกสารผ่อนผันทหาร

นักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกิดในปีพ.ศ. 2540 ที่ประสง...

0

มข. ประกาศเจตนารมณ์ การจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ และกิจกรรมอุทิศตนเพื่อสังคม

วานนี้ (๗​ กรกฏาคม ๒๕๖๐) เวลาประมาณ ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมสารส...

0

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีกา...

0

ประกาศรายชื่ออาสาสมัครกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประเพณีน้องใหม่ร่วมร้องเพลงประจําสถาบัน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่ออาสาสมัครกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประเพณีน้องใ...

0

รับสมัครอนุกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ...