รายชื่ออาสาสมัครกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประเพณีน้องใหม่ร่วมร้องเพลงประจำสถาบันปีการศึกษา 2560 : Khon Kaen University Student Union 2017.

ประกาศรายชื่ออาสาสมัครกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
ปีการศึกษา 2560

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนก่น (กลุ่มเลือดสีอิฐ)

ประกาศรายชื่อ


องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เลือดสีอิฐ) © 2017. All Rights